Mēs šobrīd strādājam: visās Latvijas pilsētās un reģionos
remonts

Dziļurbuma remonts, dziļurbuma rekonstrukcija

Dziļurbuma dzīvotspēja ir apmēram no trīsdesmit līdz sešdesmit
gadiem. Ja urbums ir novecojis, var parādīties smilšošana vai
pasliktināties ūdens kvalitāte, vai var būtiski samazināties
iegūstamais ūdens daudzums. Šādā gadījumā var tikt veikts
dziļurbuma remonts, to tīrot un atskalojot.