Mēs šobrīd strādājam: visās Latvijas pilsētās un reģionos
SIA "GroundWater" Darbības laikā nozīmīgāko izbūvēto objektu ģeogrāfiskais novietojums un īss apraksts.